שכונות, רחובות ואתרים

השופר

רחוב השופר ממוקם בשכונת עמישב.

תחילתו בדרך מנחם בגין.

השופר, כלי נשיפה ותקיעה עשוי מקרן אייל. שימש ככלי תקשורת להזעקת צבא ולהכרזה על ימי חג ומועד.

שימש להכרזת כניסת ויציאת השבת.

משמש בתפילות בראש השה וביום הכיפורים.

רחובות בשכונה

נמצא בשכונת עמישב