שכונות, רחובות ואתרים

השופטים

הרחוב ממוקם בשכונת שעריה.

תחילתו ברח' סולד וסופו ברח' החמישה.

ע"ש השופטים, זקני העם ומנהיגיו שהשלימו את כיבוש הארץ אחרי מות יהושוע, והביאו למשטר המלוכה בישראל.

תקופת השופטים ארכה 360 שנים וידועים 13 שופטים בספר שופטים ואחד בספר שמואל א'.
נמצא בשכונת שעריה