שכונות, רחובות ואתרים

השומר

רחוב השומר ממוקם בקריית אלון.

תחילתו ברח' רמז וסופו ברח' יבנה.

ע"ש אירגון "השומר", שנטל על עצמו את השמירה היהודית בארץ - ישראל.
נמצא בשכונת יוספטל