שכונות, רחובות ואתרים

השדרה

רחוב השדרה ממוקם בקריית משה.

תחילתו ברח' גוש-חלב וסופו ברח' החת"ם סופר.

הרחוב נקרא ע"ש השדרה שברחוב.
נמצא בשכונת קריית משה