שכונות, רחובות ואתרים

הרקפת

רחוב הרקפת ממוקם בשכונת נוה-עוז.

תחילתו ברח' התמר וסופו ברח' ללא מוצא.

הרקפת - צמח בר הגדל בנקיקי הסלעים, בעל פקעת, עלי הכותרת של הפרח הנאה מופשלים לאחור וצבעם ורוד-סגלגל.
נמצא בשכונת נוה-עוז