שכונות, רחובות ואתרים

הרצפלד

רחוב הרצפלד ממוקם ברמת ורבר.

תחילתו ברח' ארלוזורוב.

הרחוב נקרא ע"ש אברהם הרצפלד, נולד בשנת 1888 באוקרינה. בשנת 1905 לאחר הפרעות הצטרף למפלגת הציונים הסוציאליסטים - נאסר ונשלח לעבודת פרך בסיביר. היה פעיל ציבור מכלאו. עלה ארצה בשנת תרע"ד - 1914, עבד בפתח-תקוה בקבוצת "אחוה" והתמסר לעסקנות ציבורית לרווחת הפועלים. היה חבר ב"פועלי ציון" וציר בקונגרסים הציונים.
נמצא בשכונת רמת ורבר

מידע נוסף