שכונות, רחובות ואתרים

הרמתי שלום

הרחוב ממוקם בשכונת מחנה יהודה.

תחילתו ברחוב הלל-זכריה וסופו ברחוב קרן היסוד.

ע"ש ר' שלום (עדאק) הרמתי כהן. עלה ארצה מתימן בשנת 1912. היה איש ציבור עוד בתימן. עם הקמת "התאחדות התימנים בישראל" נתמנה כמזכירה. נתגלה כאיש אשכולות. תרם רבות לגיבוש העדה התימנית.

נפטר בשנת 1959.
נמצא בשכונת מחנה-יהודה