שכונות, רחובות ואתרים

הרכש

רחוב הרכש ממוקם בקריית אריה.

תחילתו ברח' מ.דיין.

הרכש, שם סמלי.
נמצא בשכונת קריית אריה

מידע נוסף