שכונות, רחובות ואתרים

הרכבת

רחוב הרכבת ממוקם באיזור תעשייה סגולה.

תחילתו ברח' גליס וסופו ברח' החרושת.

הרכבת, התואי בו עוברת הרכבת לפ"ת.

מידע נוסף