שכונות, רחובות ואתרים

הרב ראם

רחוב ראם ממוקם בשכונת עמישב.

תחילתו ברח' ר' יהודה הנשיא וסופו ברח' חסדי שמעון.

הרחוב נקרא ע"ש הרב שלמה מנחם ראם - כונה הש"ס המהלך". היה גדול בתורה, חבר הרבנות בפתח-תקוה.

נמצא בשכונת עמישב