שכונות, רחובות ואתרים

הקתרוס

רחוב הקתרוס ממוקם בשכונת עמישב.

תחילתו ברח' התוף.

הקתרוס, כלי נגינה קדום בעל מיתרים.
נמצא בשכונת עמישב