שכונות, רחובות ואתרים

הקשת

רחוב הקשת ממוקם בשכונת נוה-עוז.

תחילתו ברח' הגפן וסופו ברח' יפה נוף.

הקשת בענן - סמל לעולם שלא יחרב עוד (אחרי המבול).
קשת - זהו כינוי לחצי מעגל רב צבעים, הנראה לפעמים בשמים ביום גשם ושמש. "קשתי נתתי בענן והיתה לאות ברית ביני ובין הארץ"(בראשית ט' 13).
נמצא בשכונת נוה-עוז