שכונות, רחובות ואתרים

מפ"ם

שכונת מפ"ם ממוקמת בצידו המזרחי של רחוב פינס.

גבולות השכונה:

==========

במזרח: רחוב יוספברג,

בצפון: רחוב מינץ,

במערב: רחוב יצחקי

ובדרום: רחוב כץ מיכל.מקור השם:

=======

השכונה נקראת ע"ש תנועת הפועלים המאוחדת. אליה השתייכו מרבית תושביה הראשונים.תולדות השכונה:

==========

באוקטובר 1949 נקנה שטח פרדס ממשפחת ברוורמן. הקבוצה מנתה כ-50 משפחות, שהחליטו להשתכן, ולכן פנו לחברת מעונות פועלים והקימו את החברה מעונית פועלים א' פתח-תקוה. האגודה היתה שיתופית. הבנייה ארכה שנה וחצי. התכנון נעשה ע"י שני מהנדסים חברי קיבוץ מעברות. נבנו 52 בתים. כל הבתים נבנו במתכונת של דו-משפחתיים למעט 4 מבנים בודדים. שטחה של כל חלק היה כ-400 מ'. כל יחידה הכילה 2 חדרים, שרותים ומטבח ועשתה הגרלה בין המתיישבים. שנה לאחר מכן, מעונות פועלים ב' בנו את יתר בתי השכונה עד שהגיעה לממדיה הנוכחיים. במאי 1951 החלו באיכלוס השכונה. בית האריזה שהיה חלק מהפרדס הפך להיות מרכז התרבות השכונתי. בו הוקרנו סרטים ונעשו מפגשים חברתיים. ביה"ס נוסף בתחילת שנות ה-60.בשכונה ממוקמים:

===========

מרכז גריאטרי לקשישים - ארבל,

מרכזת טלפונים - בזק.בשכונה פועלים שני גני-ילדים.

בשולי השכונה בנתה חברת שיכון עובדים את גני-חן.

ברחוב מינץ הוקם מרכז ספורט - גילרון.

רחובות בשכונה