שכונות, רחובות ואתרים

הצפירה

רחוב הצפירה ממוקם בקריית מטלון.

תחילתו ברח' מסדה וסופו ברח' אינשטיין.

"הצפירה", כתב עת עברי שיצא לאור בוורשא 1862-1931.
נמצא בשכונת קריית מטלון