שכונות, רחובות ואתרים

הצנחנים

רחוב הצנחנים ממוקם בשכונת מחנה יהודה.

תחילתו ברחוב מחנה יהודה וסופו ברחוב הערבה.

הרחוב מנציח את הצנחים שלחמו במלחמת "ששת הימים" בשחרור ירושלים.
נמצא בשכונת מחנה-יהודה