שכונות, רחובות ואתרים

הצוערים

רחוב הצוערים ממוקם בשכורת רמת-ורבר.

תחילתו ברח' צה"ל וסופו ברח' קפלן.

רחוב הצוערים נקרא ע"ש ביה"ס לקצינים של צה"ל. ביה"ס לקצינים אומץ ע"י עיריית פ"ת החל מראשית שנות השישים.
נמצא בשכונת רמת ורבר