שכונות, רחובות ואתרים

הפרטיזנים

רחוב הפרטיזנים ממוקם בשכונת כפר גנים.

תחילתו ברח' היבנר.

הרחוב נקרא ע"ש היהודים שלחמו במחתרת נגד הנאצים בפולין וברוסיה.

רחובות בשכונה

נמצא בשכונת כפר-גנים