שכונות, רחובות ואתרים

הפרח

רחוב הפרח ממוקם בשכונת נוה-עוז.

תחילתו ברח' האשכול וסופו ברח' האורנים.

איבר הצמח המשמש להפריה וליצירת הזרעים. בנוי בד"כ מעלי כותרת, גביע ואבקנים.
נמצא בשכונת נוה-עוז