שכונות, רחובות ואתרים

הפלמ"ח

רחוב הפלמ"ח ממוקם ברמת ורבר.

תחילתו ברח' הפועל הצעיר וסופו ברח' משה שרת.

רחוב הפלמ"ח ע"ש "פלוגות המחץ", כוח המחץ המגוייס שלה"הגנה" מימי מלחה"ע השנייה ועד מלחמת העצמאות. יחידה צבאית מלוכדת ברוח האחוה וברוח ערכים ציוניים וחברתיים. ביןתפקידה: לוחמה פרטיזאנית בכוחות הנאצים, מאבק נגד מדיניותה העויינת של ממשלת המנדט הבריטי בסיום מלחה"ע ה-II, פעילות רבה למען העפלה ועוד.
נמצא בשכונת רמת ורבר