שכונות, רחובות ואתרים

הפורצים

רחוב הפורצים ממוקם ברמת ורבר.

תחילתו ברח' דובנוב וסופו ברח' יצחק שדה.

רחוב הפורצים לזכר גיבורי מלחמת הקוממיות שפרצו דרכים ליישובים נצורים.

רחובות בשכונה

נמצא בשכונת רמת ורבר