שכונות, רחובות ואתרים

הפועל הצעיר

רחוב הפועל ממוקם ברמת ורבר.

תחילתו ברח' כצנלסון וסופו ברח' אנדרסן.

רחוב הפועל הצעיר נקרא ע"ש האירגון שאיחד את שתי מפלגות הפועלים: "פועלי ציון" ו"הפועלים הצעירים". אסיפת היסוד של האירגון התקיימה בפתח-תקוה בשנת 1905, בהשתתפות של תשעה מייסדי "הפועל הצעיר" ש.לבקוביץ (לביא), אליעזר שוחט, ש.צמח, ל.טויב, שרה מלכין. המפלגה עסקה בכיבוש העבודה העברית ובהטבת תנאי עבודתו של הפועל. בקיץ 1907 החלה מפלגת ה"פועל הצעיר" להוציא עיתון פועלים ראשון בארץ ישראל. העיתון יצא בדפוס ונקרא "הפועל הצעיר". עורכו הראשון של העיתון היה הסופר והעיתונאי יוסף רבינוביץ. בשנת 1930 התאחדו "אחדות העבודה" ו"הפועל הצעיר" ל"מפלגת פועלי ארץ-ישראל".
נמצא בשכונת רמת ורבר