שכונות, רחובות ואתרים

הערבה

מיקומו של רחוב הערבה בשכונת מחנה יהודה.

תחילתו של ברח' עין גנים וסופו ברח' בן-דוד.

הערבה, חבל ארץ בדרום הארץ.

רחובות בשכונה

נמצא בשכונת מחנה-יהודה