שכונות, רחובות ואתרים

העצמון

תחילתו של רחוב העצמון ברח' אנסקי וסופו ברח' ללא מוצא.

העצמון, ע"ש הר עצמון מצפון לבקעת בית נטופה, גבהו 548 מ'.
נמצא בשכונת נוה-גנים