שכונות, רחובות ואתרים

העצמאות

רחוב העצמאות ממוקם בשכונת כפר-גנים.

תחילתו ברח' זרובבל וסופו ברח' ילישביץ.

העצמאות, להנצחת עצמאותנו בארץ.

רחובות בשכונה

נמצא בשכונת כפר-גנים