שכונות, רחובות ואתרים

הסיבים

רחוב הסיבים ממוקם ברמת סיב.

תחילתו ברח' ז'בוטינסקי.

הסיבים, ע"ש בתי החרושת לסיבים באזור.
נמצא בשכונת רמת סיב

מידע נוסף