שכונות, רחובות ואתרים

הסדנא

רחוב הסדנה ממוקם בקריית אריה.

תחילתו ברח' גיסין.

הסדנה, ע"ש בעלי המלאכה באזור התעשייה.
נמצא בשכונת קריית אריה

מידע נוסף