שכונות, רחובות ואתרים

הנשיאים

רחוב הנשיאים ממוקם בשכונת כפר-גנים.

תחילתו ברח' ילישביץ וסופו ברח' יד-הבנים.

הנשיאים, ע"ש נשיאי מדינת ישראל.
נמצא בשכונת כפר-גנים