שכונות, רחובות ואתרים

הנרקיסים

רחוב הנרקיסים ממוקם בשכונת בר-יהודה.

הרחוב הוא רחוב ללא מוצא, תחילתו ברחוב קפלן.

הנרקיסים, צמח בר ובעל בצל. פרחיו גדולים ולבנים, מפיצים ריח חריף ונעים.
נמצא בשכונת בר-יהודה