שכונות, רחובות ואתרים

הנצחון

הרחוב ממוקם בשכונת שעריה עירוני.

תחילתו ברח' אהבת-ציון וסופו ברח' רות.

הנצחון לכבוד נצחון ישראל במבצע קדש 1956.
נמצא בשכונת שעריה עירוני