שכונות, רחובות ואתרים

הניצנים

רחוב הניצנים ממוקם בשכונת נוה-עוז.

תחילתו ברח' אשכול וסופו ברח' יפה נוף.

רחוב הניצנים - הפרחים בטרם היפתחם, "הניצנים נראו בארץ עת הזמיר הגיע וקול התור נשמע בארצנו" (שיר השירים ב' 12).

רחובות בשכונה

נמצא בשכונת נוה-עוז