שכונות, רחובות ואתרים

הנח"ל

רחוב הנח"ל ממוקם בכפר אברהם.

תחילתו ברח' הרצוג וסופו ברח' הירקונים.

הנח"ל, נוער חלוצי לוחם, הוקם בשנת 1948.
נמצא בשכונת כפר-אברהם