שכונות, רחובות ואתרים

הנגב

הרחוב ממוקם בשכונת מפ"ם.

תחילתו ברחוב הוברמן וסופו ברחוב אפשטיין.

הנגב - שמו של חבל הארץ המשתרע בדרום ארץ-ישראל.
נמצא בשכונת מפ"ם