שכונות, רחובות ואתרים

הנביאים

הרחוב ממוקם בשכונת שעריה.

תחילתו ברח' נחמן מברצלב וסופו ברח' גאולי-תימן

ע"ש נביאי ישראל שניבאו בשם ה', הונצחו בתנ"ך. הטיפו לצדקו לטוהר והשפיעו בנבואתם על ישראל וגם על עמים אחרים.
נמצא בשכונת שעריה עירוני