שכונות, רחובות ואתרים

המרץ

רחוב המרץ ממוקם בקריית אריה, תחילתו ברח' שנקר.

המרץ - אנרגיה, פעילות ועירנות.
נמצא בשכונת קריית אריה