שכונות, רחובות ואתרים

המרגניות

רחוב המרגניות ממוקם בשכונת בר-יהודה

הרחוב הוא רחוב ללא מוצא ותחילתו ברחוב צה"ל.

המרגניות, צמח בר קטן, ממשפחת הרקפתיים.
נמצא בשכונת בר-יהודה