שכונות, רחובות ואתרים

המצלתיים

רחוב המצילתיים ממוקם בשכונת עמישב.

מצילתיים, כלי נגינה עתיק. בדרך כלל אחזו בהם הלוויים: "והלוויים בני אסף במצלתיים..." (עזרא).

נמצא בשכונת עמישב