שכונות, רחובות ואתרים

המפעלים

רחוב המפעלים ממוקם בקריית אריה.

תחילתו ברח' שנקר.המפעלים, ע"ש מפעלי התעשייה בפ"ת.
נמצא בשכונת קריית אריה

מידע נוסף