שכונות, רחובות ואתרים

המעפילים

רחוב המעפילים ממוקם בשכונת עין-גנים.

תחילתו ברח' עין-גנים וסופו ברח' קבוץ גלויות.

המעפילים, כינוי לעלייה הבלתי ליגאלית.

עלייתם דרך הים של כ-15000 יהודים בין השנים 1934-1948, בניגוד לחוקים הבריטיים שהגבילו את מספר רשיונות הכניסה לארץ-ישראל. העולים ניסו להגיע לחופי א"י בחשאי באניות רעועות שאורגנו ע"י "המוסד לעליה ב'" והתנועה הרוויזיוניסטית, אך רובן נתגלו ונתפסו ע"י השלטונות הבריטיים והעולים הועברו למחנות הסגר בארץ ובחו"ל.

רחובות בשכונה

נמצא בשכונת עין-גנים