שכונות, רחובות ואתרים

המיתר

רחוב המיתר ממוקם בשכונת עמישב.

תחילתו ברח' החליל.

המיתר עשוי מחוט דן ממעי כבש או מתכת הזמין לרטיטה ע"י שהוא מתוח בין מבלטים.

נמצא בשכונת עמישב