שכונות, רחובות ואתרים

המורים

תחילתו של רח' המורים ברח' ז'בוטינסקי.

רחוב המורים מנציח את המורה יהודה שפירא, מותיקי המורים בפ"ת.
נמצא בשכונת רמת ורבר