שכונות, רחובות ואתרים

המהר"ל מפרג

רחוב המהר"ל ממוקם בקריית מטלון.

תחילתו ברח' גוש-חלב וסופו ברח' הרמ"א.

המהר"ל מפרג, ר' ליווה יהודה בן-בצלאל, אשר יצר את הגולם המפורסם מפרג.
נמצא בשכונת קריית מטלון