שכונות, רחובות ואתרים

המגשימים

רחוב המגשימים ממוקם ברמת סיב.

תחילתו ברח' הלפיד וסופו ברח' מבטחים.

המגשימים, קבוצת מגשימי הציונות.
נמצא בשכונת רמת סיב

מידע נוסף