שכונות, רחובות ואתרים

העובד הציוני

את הרעיון להקמת השכונה "העובד הציוני", הגו חברים ותיקים מסניף את "העובד הציוני", אחרי שמוסדות האירגון השיגו הקרקע הדרושה ליד מגרש מכבי בפ"ת, מהקרן הקיימת. האדמה חולקה ל-17 יחידות בנות 750 מ"ר. כל יחידה נועדה לשתי משפחות בבניין דו-משפחתי. בשנת 1947 בעזרת "סולל בונה", הושלמה בניית 15 בתים, שכללו 30 משפחות. הבתים בעלי צורה אחידה. כל יחידה כללה 2 חדרים, חדר-פרוזדור, מטבח, אמבטיה, שירותים ומרפסת פתוחה. מחיר כל יחידת דיור היה 1100 לא"י, מזה השקיע המשתכן 600 לא"י, והשאר נתנו: בנק דרא"פ (350 לא"י), ביצור (115 לא"י) וקרן הייסוד (50 לא"י). ראש-העיר, מר ספיר עזר רבות במתן הקלות חמריות טכניות לשיפור השכונה.