שכונות, רחובות ואתרים

המגינים

רחוב המגינים ממוקם בשכונת עין גנים.

תחילתו ברח' גורדון וסופו ברח' עין-גנים.

הרחוב מנציח את מגיני פתח-תקוה.
נמצא בשכונת עין-גנים