שכונות, רחובות ואתרים

המגיד

רחוב המגיד ממוקם בשכונת מחנה יהודה.

תחילתו ברח' הצנחים וסופו ברח' מרגלית.

"המגיד" - שבועון עברי ראשון, שיצא לאור בפרוסיה בשנת 1856, הופסק בשנת 1903.
נמצא בשכונת מחנה-יהודה