שכונות, רחובות ואתרים

הלפיד

רחוב הלפיד ממוקם ברמת סיב.

תחילתו ברח' המגשימים וסופו ברח' ללא מוצא.

הלפיד, אבוקה, שלהבת אש.
נמצא בשכונת רמת סיב

מידע נוסף