שכונות, רחובות ואתרים

הלסינקי

רחוב הלסינקי מתחיל ברח' דנמרק ומסתיים ברח' אמסטרדם.

הלסינקי, עיר הבירה של פינלנד.
נמצא בשכונת נוה-גנים