שכונות, רחובות ואתרים

הלל זכריה

הרחוב ממוקם בשכונת מחנה יהודה.

תחילתו ברחוב קלישר וסופו ברחוב רב מימון.

ע"ש הלל זכריה, שהגיע עם מתיישביה הראשונים של מחנה יהודה והיה ממייסדיה. עבד בפרדסים והיה מקובל על פקידי הברון.

נפטר בשנת 1937.
נמצא בשכונת מחנה-יהודה