שכונות, רחובות ואתרים

הלל הזקן

רחוב הלל הזקן ממוקם בשכונת שעריה.

תחילתו ברח' יואל וסופו ברח' הושע.

הלל הזקן, מגדולי חכמי ישראל בימי בית שני, במאה הראשונה לפנה"ס.
נמצא בשכונת שעריה