שכונות, רחובות ואתרים

גת-רימון

גת-רימון נוסדה בשנת תרפ"ג 1923, דרומית מזרחית לפ"ת. בשנה זו רכשו ראשוני כפר-גנים ובני פ"ת קרקעות ומכרו אותם. גם הקרן הקיימת סייעה ברכישת הקרקע.
בראשית שנת תרפ"ו עלו לגת-רימון 30 המשפחות הראשונות. כל אחת קבלה דונם במרכז המושב, ושמונה דונם בקירבת מקום, לשם נטיעת פרדס. בשנים הראשונות גרו המתיישבים באוהלים. והמים הובלו על גבי חמורים. רק בשנה השלישית, נחפרה באר ראשונה בעזרת הקרן של הקיימת. בשנת 1932 מנה המושב 146 נפש, על שטח 630 דונם, כשרוב חברי המושב מתפרנסים מעבודות חוץ. במקום הקימו משקי-עזר קטנים, רפתות ולולים. קירבת המושב לכפר הערבי "יהודיה", גרמה למתיישבים סבל לא קטן.

רחובות בשכונה